na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce

Navigace na stránce

Výkony na ruce

Artroskopická synovektomie zápěstí u revmatiků

Revmatoidní artritida je systémové zánětlivé revmatické onemocnění s predilekčním postižením kloubů. A bohužel zápěstí bývá v iniciálním stadiu postiženo až ve 48 %, v pozdějším stadiu se pak jedná až o 82% postižení. (1) Z časového hlediska je možno revmatoidní artritis dělit na časnou (early) formu a na formu pozdního onemocnění. Zájem o tzv. časnou formu revmatoidní artritidy (RA) v posledních letech výrazně vzrostl. Existuje řada definic časné RA. Při časovém ohraničení časné RA se většinou používá termín 2 roky trvání.

Celý článek »


Artroskopie zápěstí

Co to vlastně je artroskopie? Ti jazykově zběhlejší už možná mají trochu představu o co by se mohlo jednat. Přeložili si totiž, že první část slova - artro, má asi něco do činění s kloubem či klouby a druhá část slova - skopie, asi bude znamenat něco ve smyslu dívati se nebo prohlížeti. Artroskopie je tedy výkon, při kterém se lze dívat do nitra kloubu. Artroskopie zápěstí je tedy konkrétní, v dnešní době už rutinně používaná, chirurgická metoda, při které se do zápěstního kloubu zavede drobná trubička s optickými vlákny - kamera s jejíž pomocí se obraz z kloubu přenese na monitor televize.

Celý článek »


Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba

Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba, palmární fibromatóza, benigní palmární fibromatóza - je benigní postižení ruky, při kterém dochází k zbytnění a svraštění vaziva ve dlani (palmární aponeurózy), kdy vznikají vazivových "uzlů" (zatvrdlin) ve dlani, či pruhů , které přecházejí na prsty a způsobují kontraktury prstů až do drápovitého postavení. Příčina postižení není známá. Vyskytuje se častěji u mužů zvláště u kuřáků, diabetiků (cukrovkářů), alkoholiků, či těžce manuálně pracujících.

Celý článek »


Endoprotézy kloubů prstů ruky

Příčiny poškození drobných kloubů ruky. Poškození kloubů prstů ruky je v důsledku poúrazovách stavů (intraartikulární zlomeniny, poškození vazů), stavy po infektech a degenerativní poškození (artróza). Samostatným problémem je poškození těchto kloubů u revmatiků, kde jsou často tyto klouby zničeny.

Celý článek »


Oštěpářský loket

Jako oštěpařský loket označujeme bolestivost vzniklou v oblasti vnitřní (malíkové) strany loketního kloubu v místě úponu šlach ohýbačů (flexorů) prstů na dolní část pažní kosti (epikondyl humeru). V této oblasti může být příčina i jiná a to útlak loketního nervu (n.ulnaris). Pokud je příčinou útlak nervu, projevuje se bolestivost nejen v oblasti loktu,ale většinou bolestivost či brnění vystřeluje do oblasti 4. a 5. prstu ruky.

Celý článek »


Pakloub skafoidea, pakloub člunkové kosti

Kosti zápěstí (karpu) jsou uspořádány do dvou řad. Kost člunková je anatomicky největší kosti proximální řady (blíže k předloktí), ale funkčně je jakýmsi mostem mezi oběma řadami. Je proto nejčastěji se lámající kostí zápěstí. Protože je z větší části kryta chrupavkou, jsou velmi špatně vyživována krví a i zlomeniny se v této oblasti špatně hojí, což vede ke vzniku pakloubu (nesrůstu) skafoidea. Dalším důvodem, proč jsou paklouby skafoidea poměrně časté, je že na běžných RTG snímcích jsou čerstvé zlomeniny špatně patrné, a proto přehlédnutelné, a pokud nejsou léčené vzniká pakloub.

Celý článek »


Skafolunátní nestabilita zápěstí

Nejčastějším typem nestability zápěstí je skafolunátní nestabilita, která vzniká poškozením skafolunátního (SL) vazu, nebo jeho části. Na stabilitu SL kloubu má dominantní vliv dorzální (hřbetní) porce vazu, ale i při poškození palmární (dlaňové) části se nestability projevují klinickými obtížemi. Vznikají pádem na palcovou část zápěstí-tenar. Při klinickém vyšetření pacient udává bolesti asi 1,5 cm od Listerova hrbolku, v místě SL kloubu. Obr. 1.  Bolesti se stupňují při maximální dorzální flexi zápěstí.  Při palpaci SL intervalu pacient udává bolestivost, může být hmatný žlábek. U akutních poškození bývá v této oblasti patrný hematom, který vzniká rychle po úrazu.

Celý článek »


Syndrom Guyonova kanálu

Syndrom Guyonova  kanálu je  úžinový syndrom nervus ulnaris, kdy je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4.-5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklisté, kdy je nerv zdrážděn útlakem z řidítek.

Celý článek »


Syndrom kubitálního kanálu, syndrom kubitálního tunelu

Syndrom kubitálního  kanálu je druhou nejčastější onemocnění nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu. K útlaku může dojít postupně, nebo akutně při zlomeninách, vykloubeních či zhmožděních v oblasti loketního kloubu.

Celý článek »


Zlomenina hamulus ossis hamati

Hamulus ossis hammati je kostní výběžek hamata směrem do dlaně, k jehož zlomenině dochází pádem na malíkovou (ulnární) část dlaně.  Protože se na tento úraz při vyšetření nemyslí, velmi často pacient přichází až pro přetrvávající bolesti, které často vystřelují do 4. a 5. prstu, neboť vzniklý pakloub dráždí intimně probíhající n. ulnaris.

Celý článek »


Tendovaginitis stenosans (lupavý prst, při postižení palce pollex saltans)

Stenosující tendovadinitida je o postižení šlachy v oblasti ruky a šlachové pochvy, což je vazivová struktura distální části dlaně a prstů (jakýsi tunel), kterým šlacha v této oblasti prochází. V případě, že dojde k otoku šlachy nebo zúžení šlachové pochvy dochází k dráždění šlachy, což se projeví  bolestivostí  jejím drážděním. Pokud se stav zhorší, dochází k přeskakování šlachy přes zesílená místa šlachové pochvy (poutka), což se projeví lupavým fenoménen. 

Celý článek »


Risartróza, artróza karpometakarálního (CMC) kloubu palce ruky

Risartróza je artrotické postižení CMC kloubu palce ruky, které nejčastěji postihuje ženy v pátém deceniu a později. První příznaky se však objevuji i u mladších pacientek a to nestabilitou s občasnými bolestmi. Příčinou je přetěžování CMC kloubu v terénu nestability ať při hypemobilitě (vrozená zvýšená volnost kloubů) nebo u poúrazové nestability. Příčina poúrazové nestability je stav po přetržení  vazů, které jsou často přehlédnuté a proto neléčené. Rozvoj artrózy také nastává po nedostatečně srovnaných  zlomeninách  v oblasti CMC kloubu. K artróze CMC kloubu dochází i u revmatických chorob, kde revmatické postižení působící na kloubní pouzdro a vazy, což vede k nestabilitě.

Celý článek »


Syndrom karpálního kanálu (SKK) , syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního kanálu je nejčastější onemocnění nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě karpální tunel tvořen spodinou z kostí zápěstí (karpální kosti, které jsou uspořádány do oblouku a tento oblouk je překlenut vazem (ligamentum carpi transversum). Ve vzniklém prostoru probíhá spolu s nervus medianus ještě devět šlach.  Při uvolnění vazů, či při otoku šlach uvnitř kanálu, dochází k útlaku  nervu.  Podle rychlosti nástupu obtíži můžeme SKT rozdělit na akutní, kdy obtíže nastupují rychle například po zlomeninách dolního konce kosti vřetení (distálního radia), nebo chronicky, kdy se projevují postupně.  Příčina obtíží není známá, ale často se projevuje u pacientů s chronickým přetěžováním rukou prací (šičky, kuchařky, ale i práce na počítači), nebo u pacientů pracujících s vibrujícími stroji.  Vyskytuje se 3-4x častěji u žen než mužů.

Celý článek »


Zlomenina člunkové kosti, (skafoidea)

I drobné kosti v oblasti zápěstí se mohou působením velkého násilí lámat. Nejčastěji dochází ke zlomenině kosti člunkové, která se láme pří pádech na palcovou část zápěstí. Její zlomenina bývá často přehlédnuta a její neléčení vede k tomu, že se nezhojí, ale vytvoří se tzv. pakloub, který vede k rozvoji typických artrotických změn typu SNAC (scaphoid nonunion advaced collapse), které zápěstí limitují v další činnosti. Některé zlomeniny se projeví až bolestí v období vzniklého pakloubu nebo artrózy.

Celý článek »

 


Ošetření extenzorů zápěstí u revmatiků

Revmatoidní artritida je onemocněním synoviální výstelky. Synoviální výstelka je součástí nejen kloubního pouzdra, ale tvoří i určitý lem kolem šlach. Analýzy provedené pomocí elektronového mikroskopu ukázaly intracelulární kolagen s dysplastickými vlákny a celkovou redukci kolagenních vláken při porovnání s normálními šlachami, čímž dochází k zeslabení šlach a snížení jejich pevnosti (1,2,3). Revmatoidní artritida při postižení šlach se projevuje zduřením šlachy, bolestí, poruchou funkce a v konečném důsledku rupturou šlachy, což se projeví výpadkem pohybu v daném segmentu, případně vznikem deformity vzniklé svalovou dysbalancí kloubní (4,5).

Celý článek »


Poškození vazů zápěstí

Podobným mechanismem jako u zlomenin dolního konce kosti vřetení a loketní (distálního radia a  ulny) dochází  u mladších jedinců s pevnou kostí  k poškození vazů zápěstí. Na rozdíl od vazů jiných kloubů je zápěstí složité tím, že kosti zápěstí jsou uspořádány do dvou řad a tvoří s distálním radiem a ulnou radiokarpální kloub a obě řady mezi sebou pak další kloub tzv. mediokarpální. Stabilitu mezi distálním předloktím a jednotlivými řadami zápěstí zajišťují kapsulární vazy. Mezi kostmi v jednotlivých řadách jsou drobné (interosseální) vazy, které udržují stabilitu uvnitř jednotlivých řad. Nejčastěji poškozeným vazem je skafolunátní (SL) interosseální vaz. Poškození tohoto vazu, donedávna opomíjené, vede ke vzniku nestability v poškozené části a k rychlému rozvoji artrotických změn typu SLAC (scapholunate advaced collapse), které vedou k  omezení pohybů v zápěstí a výrazné bolestivosti, lékařsky těžko řešitelné. V současné době se setkáváme opakovaně s nálezem přetržených vazů zápěstí, a to jak čerstvých tak starých, u brankářů kopané, kteří opakovaně padají na zápěstí a drobných podvrtnutí si vůbec nevšímají. 

Celý článek »


Perilunátní luxace karpu, adekvátní způsob ošetření

Perilunátní luxace a  perilunátní zlomeniny jsou komplexní poranění, která se vyskytují přibližně v 7 % všech diagnostikovaných poraněních karpu (6).  Jsou výsledkem působení vysoké energie na zápěstí většinou u mladých lidí, kde pevnost kostí není nijak změněna osteoporózou. Protože současná uspěchaná doba vede velmi často mladé jedince do spárů adrenalinových sportů, je výskyt perilunátních luxací stále častější. Stále se však setkáváme s přehlédnutím tohoto poranění při primárním vyšetření a ani terapie není vždy adekvátní. Cílem této retrospektivní práce je představit správný postup při vyšetření a hlavně terapii tohoto závažného poranění v závislosti na vlastních zkušenostech.

Celý článek »


Tenisový loket (epicondylitis lateralis humeri)

Nejčastějším zdrojem bolestí v oblasti loktu tzv. tenisový loket, což je bolestivost  zevní části dolního (distálního) konce kosti pažní  tzv. zevní epikondyl, kde jsou úpony natahovačů zápěstí a prstů.  Onemocnění můžeme rozdělit do dvou  základních skupin:

Celý článek »


Radioskafolunátní artrodéza

Radioskafolunátní artrodéza, je metoda, která má své uplatnění u stavů po patně zhojených zlomeninách distálního radia, kdy je porušena kongruence kloubních ploch distálního radia, které jsou nerekonstruovatelné, nebo došlo k rozvoji artrózy. Podmínkou provedení radioskafolunátní artrodézy je nepoškozený mediokarpální kloub, kdy není poškozen skafolunátní vaz, nebo se dá rekonstruovat. Pro správnou funkci mediokarpálního kloubu je nudná kongruence proximální řady v právě v tomto kloubu a nepoškozenost hlavičky kapitata.

Celý článek »


Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

V současné době jsou preferovány před LTq artrodézou, která je zatížena větším procentem komplikací, stabilizační operace pomocí šlachových štěpů. My preferujeme  stabilizaci naší originální metodou,  kdy přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu. Z šlachy m. extensor carpi ulnaris (ECU) asi 3 cm proximálně od hlavičky ulny uvolňujeme  1/3 šlachy a aniž bychom poškodili šlachovou pochvu na hlavičce ulny, štěp protahujeme distálně do úrovně triquetrohammátního kloubu. Vrtákem 3,2 mm vrtáme na dorzální straně triquetra kanál, který začíná v distální třetině ulnární strany triguetra a ústí asi v polovině dorzální hrany triquetra v oblasti LTq kloubu, v místě úponu dorzální části LTq vazu. Frézou připravujeme ve střední části dorzální strany lunata asi 4 mm hluboký žlábek asi 6 mm dlouhý, do jehož radiální strany  zavrtáváme kotvičku Mitek se 2 stehy. 

Celý článek »


Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Diagnostika poškození lunotriquetrálního vazu je v aktním stadiuvelmi složitým problémem, neboť na stabilizaci tohoto kloubu se podílí nejen samotný LTq vaz, ale i dorzální kapsulární vazy. Klasická VISI deformita se projeví jen při poškození obou struktur. Pokud je poškozen jen LTq vaz, je nestabilita dynamická a na RTG snímcích není patrná.   

Celý článek »


Resekční artroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu (metoda dle Burton-Pellegriniho)

Resekční artroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s s těžkou artrózou tohoto kloubu a kloubů okolních  např. skafotrapezotrapezoidního (STT)  kloubu. Je vhodná i v případě, že jsou v CMC kloubu poškozeny vazy, které jej stabilizují, a na RTG je patrný posun (subluxace). Tento výkon se provádí u i u starších pacientů lidí a  pacientů, kteří preferují jemnou mechaniku palce, neboť nezpevňuje žádný kloub.

Celý článek »


Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Transskafoperilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze proximálního pólu skafoidea a tím k těžkému poškození funkce ruky.

Celý článek »


Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Perilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze kostí a težkému poškození funkce ruky.

Celý článek »


Rekonstrukce nestability karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky metodou dle Littler-Eatona

Operace dle Littler-Eatona je indikována i pacientů či častěji pacientek s nestabilitou CMC kloubu palce. Jejich příčinou je buď poúrazový stav, kdy dojde k poškození vazů palce , nebo při vrozené hypermobilitě kloubů a po přetěžování se nestabilita rozvíjí.  Pro tento stav je „záludné“ , že pacienti dávají bolesti CMC kloubu palce a na RTG nejsou žádné známky poškození. Diagnóza se stanovuje z klinického vyšetření. Kontraindikací k operaci jsou artrotické změny na CMC kloubu.

Celý článek »


Choroba de Quervainova, morbus de Quervain

Morbus de Quervain onemocnění šlach, při kterém dochází k  dráždění šlach svalů musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetení  (processus styloideus radii) na palcové straně zápěstí, kde tyto šlachy probíhají  kostně-vazivovým kanálkem. Při otoku šlachy se tyto dráždí o kanálek a způsobují bolesti.

Celý článek »


Artrodéza lunotriquetrálního (LTq) kloubu

U chronických poškození, která jsou diagnostikována častěji, bylo navrženo několik metod. Jednou z nich je artrodéza LTq kloubu. Přístupem přes pátý extenzorový kompartment  pronikáme k LTq kloubu a resekujeme  kloubní plochy. Mezi resekované  plochy vkládáme štěp z lopaty kosti kyčelní k udržení výšky ulnární strany karpu a provedeme osteosyntézu Herbertovým šroubem.  Po zašití se přikládá vysoká fixace nad loket  do zhojení artrodézy tak, aby byla možná flexe a extenze v loktu ale neumožňovala rotace předloktí. Tato metoda však má vysoké procento komplikací (nezhojení, artróza triquetrohammatního kloubu, přetížení TFCC).  V současnosti ji indikujeme  u stavů,  kde je izolovaná artróza v LTq kloubu.

Celý článek »


Karpektomie proximální karpální řady (proximální kapektomie, proximal row carpectomy)

Proximální karpektomie je indikována u těžkých degenerativních poškození karpu po zlomeninách skafoidea (pakloubu skafoidea),  skafolunátních nestabilitách případně při nekróze lunata při m. Kienbock.  Podmínkou k provedení proximální karpektomie je zachování chrupavky ve fossa lunati (místo kde, lunatum artikuluje s distálním radiem- kosti vřetení), alespoň částečně zachování chrupavky na hlavičce kapitata a zachování  lig. radioscafocapitatum,  které patří mezi palmární kapsulární vazy stabilizujících distální řadu. Z těchto důvodů je vhodné před proximální karpektomií artroskopii zápěstí k ověření stavu.

Celý článek »


Hemiartroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky (metoda dle Menoneho)

Hemiartroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), a není subluxace (posun) v CMC kloubu. Tento výkon provádíme u mladších pacientů, kteří preferují  větší rozsah pohybů v CMC kloubu.

Celý článek »


Exstirpace skafoidea a mediokarpální (čtyřrohá) artrodéza

Indikací k tomuto operačnímu výkonu je těžké degenerativní poškození zápěstí po zlomeninách skafoidea (pakloubech ) či změnách po neléčeném poškození skafolunátního vazu. Není ji možné provést u postižení zápěstí při m. Kienbock. Dále je plně indikována u stavů, kdy došlo k rozvoji artrózy v mediokarpálním kloubu. Podmínkou k úspěchu mediokarpální atrodézy je zachování chrupavky v raduolunátním kloubu.

Celý článek »


Cvičení prstů při fixaci zápěstí

Pro snížení otoku, je vhodné zahájit  již po přiložení fixace zápěstí časnou rehabilitaci. Cvičením dochází nejen  k ústupu otoku, ale brání i ztuhnutí kloubů a vzniku adhezí mezi šlachami a šlachovými pochvami. Sádrová či jiná fixace zápěstí by měla být přiložena tak, aby umožnila pohyby prstů.  Tyto cviky je vhodné provádět jak po operacích zápěstí,  tak po úrazech či zlomeninách distálního radia.  Při těchto cvicích dochází k procvičování jak svalů prstů předloktí, tak drobných svalů ruky. Při cvičení se preferují pomalé pohyby s několikasekundovou výdrží v krajní poloze.

Celý článek »


Artrodéza zápěstí

Artrodéza zápěstí procedura, která za cenu ztráty pohybů zbavuje pacienta bolesti a je v některých případech jedinou možností jejího odstranění. Je zajímavé, že pacienti po zhojené artrodéze zápěstí zvládají běžné činnosti lépe než před operací. K artrodéze indikujeme pacienty, kde není možné provedení pohyb zachovávajících operací ( proximální kaprektomie, denervace zápěstí,  mediokaprální či radioskafolunátní artrodéza), nebo pokud tyto výkony selžou.  Častou je jediným řešením při ošetření těžkých deformit u pacientů s revmatoidní artritidu. Artrodéza se provádí při postavení  v neutrálním postavení, které je pro obslužnost příznivějši. 

Celý článek »


Artrodéza(zpevnění) karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky

Artrodéza CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub),  nebo po zlomeninách báze prvního metakarpu (Bennetova zlomenina).  Nesmí se provést u pacientů, kde je poškozen i skafotrapezotrapezoidní kloub, neboť při znehybnění CMC kloubu palce se pohyb přenáší na tento kloub a bolesti přetrvávají. Tento výkon se provádí u mladších lidí, nebo i pacientů, kteří preferují pevný úchop, před jemnou mechanikou palce.  

Celý článek »


Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Ošetření poškozeného skafolunátního vazu zápěstí závisí  na odstupu od úrazu, neboť dochází v krátké době k resorpci poškozeného vazu, který následně není možné rekonstruovat a je třeba k řešení vzniklé nestability použít jiné metody. Viz ošetření chronické skafolunátní  nestability zápěstí.

Celý článek »