na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Transskafoperilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze proximálního pólu skafoidea a tím k těžkému poškození funkce ruky.

Obr.1. Transskafoperilunátní luxace karpu

Akutní repozice

Okamžitě po zjištění diagnózy je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku, i pacientovi se uleví.  Důležitá je i dekomprese n. medianus, který bývá při úrazu utlačen.   Jde o akutní stav a každé otálení zhoršuje možnosti repozice i zvyšuje riziko poškození  struktur zápěstí. K tomu sepoužívá trakční věž, používaná k artroskopii zápěstí. Postiženou paži pacienta, který je v celkové anestezii či pomocí anestezie lokální, zavěsíme do věže a postupně přidáváme závaží. Někdy je třeba 8 –10 kg, pokud je zápěstí oteklé. Distrakci kontrolujeme na RTG zesilovači, který otočíme na horizontální směr paprsků. V tomto čase, je vhodné potlačit netrpělivost a několik minut vyčkat, neboť se repozice lépe provádí.  Při dostatečné distrakci reponujeme tlakem na kostí karpu a lunatum zápěstí do příznivého postaveni. Můžeme povolit trakci a sledujeme stabilitu na RTG zesilovači.  Přikládáme sádrovou fixace.

Obr.2. Transskafoperilunátní luxace karpu

Definitivní ošetření transskafoperilunátníé luxace karpu

Definitivní ošetření transskafoperilunátních luxací karpu, by měli provádět lékaři se zkušeností s takovými poraněními. Pouhá repozice a fixace sádrovou dlahou nevede k obnovení kruhu karpálních kostí a navíc kapsulární vazy, které jsou přetrhány se často interponují mezi kosti a nemohou srůst, aby došlo k stabilizaci mezi jednotlivými řadami kostí karpu. Proto je nutné operační řešení. K tomu přistupujeme až po opadnutí otoku ze zápěstí.  Dorzálním  Bergerovým přístupem pronikáme ke kostem proximální řady. Reponujeme lunatum, s fragmentem skafoidea.  Pokud jde o zlomeninu proximálního pólu či střední třetiny (což jsou nejčastější případy) provedene osteosyntézu Herbertovým šroubem z dorzálního přístupu antegrádně.   Po stabilizaci radiální strany  reponujeme triquetrum a transfixujeme lunotriquetrální  (LTq) kloub 2 K dráty (1,2 mm) a  LTq vaz se snažíme suturovat, a pokud jde o avulzi fixujeme ke kosti Mitek kotvičkou. Palmárně provedeme suturu kapsulárních vazů, která  po dobré repozici kostí karpu celkem snadná. Někdy při avulzi je nutné použít Mitek kotviček.  Zápěstí fixujeme 8 týdnů ve vysoké sádře nad loket bránící pronaci a supinaci předloktí. Po této době extrahujeme K dráty a počínáme s rehabilitací.