na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Syndrom kubitálního kanálu, syndrom kubitálního tunelu

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Syndrom kubitálního kanálu, syndrom kubitálního tunelu

Syndrom kubitálního kanálu, syndrom kubitálního tunelu

Syndrom kubitálního kanálu, syndrom kubitálního tunelu

Syndrom kubitálního  kanálu je druhou nejčastější onemocnění nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu. K útlaku může dojít postupně, nebo akutně při zlomeninách, vykloubeních či zhmožděních v oblasti loketního kloubu.

Příznaky

Projevuje se bolestivostí na malíkové straně předloktí s vystřelováním do 4. a 5. prstu ruky, kde mohou být i parestezie (brnění). Může docházet k omezení k omezení svalové síly ve 4. a  5. prstu ruky, kdy nelze dovřít ruku,  a předměty vypadávají  se sevřené dlaně. Bolesti často bývají v noci, kdy pacient udává úlevu po protřepání ruky.  Bolesti mohou být i při práci ve vynucené poloze.  Při útlaku dochází k vychudnutí svalů hypotenaru (svaly malíkovéčásti dlaně). Pacient udává omezení až nemožnost aktivního oddálení prstů od sebe.  Při vyšetření bývá positivní tzv. Tinelův příznak, kdy poklep na oblast  malíkové strany loktu v místě útlaku vyvolá bolestivost či „brnění“ do dlaně a 4. a  5.  prstu.  K určení diagnózy je nutné provést tzv. EMG (elektromyografické vyšetření), kdy se pomocí jemných jehliček zkouší průběh elektrického impulzu nervem. Při jeho útlaku se rychlost zpomaluje. Své místo má u vyšetření ultrazvukem, kde je někdy zaznamenatelné místo útlaku přípaně rošíření nervu. Obdobné může prokázat i MR, včetně otoku nervu.

Terapie

Při terapii nejprve zahajujeme u lehčích stadií úpravou zátěže (změna povolání), pokud to je možné,  či dlahováním v úlevové poloze, kdy nedochází k útlaku nervu. U těžších stadií je možné provést obstřik kubitálního kanálu kortikoidy,  což vede k ústupu otoku a zmenšení komprese nervu, čímž na dobu dočasnou ustupují obtíže.  Pokud obtíže neustupují, nebo se navrátí, je nutné operační řešení, kdy se při operaci uvolní nerv v místě útlaku, a to buď klasickou otevřenou  technikou, nebo endoskopicky jen ze dvou vpichů. Po uvolnění mají pacienti většinou rychlou úlevu od bolesti, brnění (parestezie) ustupují postupně za několik týdnů i měsíců. Po operaci je třeba pečovat o jizvu a po odstranění stehů provádět tlakové masáže jizvy, aby se jizva rozvolnila.