na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Resekční artroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu (metoda dle Burton-Pellegriniho)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Resekční artroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu (metoda dle Burton-Pellegriniho)

Resekční artroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu (metoda dle Burton-Pellegriniho)

Resekční artroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu (metoda dle Burton-Pellegriniho)

Resekční artroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s s těžkou artrózou tohoto kloubu a kloubů okolních  např. skafotrapezotrapezoidního (STT)  kloubu. Je vhodná i v případě, že jsou v CMC kloubu poškozeny vazy, které jej stabilizují, a na RTG je patrný posun (subluxace). Tento výkon se provádí u i u starších pacientů lidí a  pacientů, kteří preferují jemnou mechaniku palce, neboť nezpevňuje žádný kloub.

Z dorzoradiálního přístupu mezi  šlachami krátkého a dlouhého extenzoru (natahovače palce) pronikáme ke kloubnímu pouzdru které otevíráme. Při preparaci šetříme kožní větev nervus radialis a průběh arteria radialis. Identifikujeme CMC kloub a STT kloub, čímž se nám odhalí trapezium a exstirpujeme jej.  Na spodině dutiny si identifikujeme kanál se šlachou flexor carpi radialis (FCR).  Z pomocného přístupu na distálním předloktí asi  6-8 cm proximálně od zápěstní rýhy  najdeme šlachu FCR a uvolním z ní asi 1/3. Pomocí „protahováků“  protáhneme prostorem kolem šlachy šlachový štěp do dutiny po trapeziu. Vrtákem 3,2 mm vrtáme kanál v bazi 1. metakarpu (MC) tak, aby mediální ústí kanálu bylo v místě distální části průběhu šlachy.  Kanálem protahujeme šlachu. V této fázi zajišťujeme postavení 1. MC Kirschnerovým  drátem 1,4 mm  zavrtaným  mezi 1. a 2. metakarp. Šlachu v kosti zajišťujeme stehem. Ze zbytu šlachy tvoříme smotek, který vkládáme do dutiny a fixujeme dvěma stehy ke šlaše FCR  na spodině.  Po vrstvách zašijeme ránu a na  sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distálního článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci. Drát odstraňujme  po 6 týdnech a začínáme s rehabilitací. Výhodu operace dle Burton-Pellegrinio vidím v tom, že umožňuje řešit i těžké degenerativní deformity CMC  kloubu palce i okolních kloubů.  Z komplikací může být přechodná snížená citlivost hřbetní strany palce, kdy je kožní větev nervus radialis „přitažena“ do jizvy. Tento stav se většinou postupně upraví. 

Související články: risartróza

 

Obr. 1. schéma operace dle Burton-Pellegriniho
Obr. 1. schéma operace dle Burton-Pellegriniho