na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Cvičení prstů při fixaci zápěstí

Navigace na stránce

Cvičení prstů při fixaci zápěstí

Cvičení prstů při fixaci zápěstí

Pro snížení otoku, je vhodné zahájit  již po přiložení fixace zápěstí časnou rehabilitaci. Cvičením dochází nejen  k ústupu otoku, ale brání i ztuhnutí kloubů a vzniku adhezí mezi šlachami a šlachovými pochvami. Sádrová či jiná fixace zápěstí by měla být přiložena tak, aby umožnila pohyby prstů.  Tyto cviky je vhodné provádět jak po operacích zápěstí,  tak po úrazech či zlomeninách distálního radia.  Při těchto cvicích dochází k procvičování jak svalů prstů předloktí, tak drobných svalů ruky. Při cvičení se preferují pomalé pohyby s několikasekundovou výdrží v krajní poloze.

Cvik 1.

Postavení šipky, kdy metakarpy a články prstů jsou jedné ose, která tvoří s osou metakarpu a článků prstů palce pomyslnou šipku Obr. 1.

Cvik 2.

Postavení stolu, kdy se staví prsty v MCP kloubu do 90° flexe a PIP a distálních interfalangeální (DIP)  klouby jsou plně extendované. Obr. 2.

Cvik 3.

Postavení  drápu, kdy je plná extenze v MCP  a plná flexe v PIP a DIP kloubech. Obr. 3.

Cvik 4.

Postavení pěstí, kdy pacient sevře ruku plně v pěst. Kdy je flexe v MCP kloubu 90°, v PIP 90° a DIP 90°. Obr.4.

Cvik 5.

Roztahování a přitahování prstů. Při tomto cviku se pacient snaží roztahovat prsty co nejvíce od sebe a následně je opět k sobě přitahovat. Obr.5. a,b.

Cvik 6.

Cvičení palce k jednotlivým prstům, kdy  špička distálního článku palce se postupně dotýká špičky druhého až pátého prstu ruky. Obr.6.a-d.

 

Obr. 1
Obr. 1

Obr. 2
Obr. 2

Obr. 3
Obr. 3

Obr. 4
Obr. 4

Obr. 5A
Obr. 5A

Obr. 5B
Obr. 5B

Obr. 6A
Obr. 6A

Obr. 6B
Obr. 6B

Obr. 6C
Obr. 6C

Obr. 6D
Obr. 6D