na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Syndrom Guyonova kanálu

Navigace na stránce

Syndrom Guyonova kanálu

Syndrom Guyonova kanálu

Syndrom Guyonova  kanálu je  úžinový syndrom nervus ulnaris, kdy je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4.-5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklisté, kdy je nerv zdrážděn útlakem z řidítek.

Příznaky

Projevuje se bolestivostí na malíkové straně předloktí s vystřelováním do 4. a 5. prstu ruky, kde mohou být i parestezie (brnění). Může docházet k omezení k omezení svalové síly ve 4. a  5. prstu ruky, kdy nelze dovřít ruku,  a předměty vypadávají  se sevřené dlaně. Bolesti často bývají v noci, kdy pacient udává úlevu po protřepání ruky.  Bolesti mohou být i při práci ve vynucené poloze.  Při útlaku dochází k vychudnutí svalů hypotenaru (svaly malíkovéčásti dlaně). Pacient udává omezení až nemožnost aktivního oddálení prstů od sebe.  Při vyšetření bývá positivní tzv. Tinelův příznak, kdy poklep na oblast  malíkové strany  dlaněv místě útlaku vyvolá bolestivost či „brnění“ do dlaně a 4. a  5.  prstu.  K určení diagnózy je nutné provést tzv. EMG (elektromyografické vyšetření), kdy se pomocí jemných jehliček zkouší průběh elektrického impulzu nervem. Při jeho útlaku se rychlost zpomaluje. Své místo má u vyšetření ultrazvukem, kde je někdy zaznamenatelné místo útlaku v oblasti Guyonova kanálu, případně rozšíření nervu. Obdobné může prokázat i MR, včetně otoku nervu.

Terapie

Při terapii nejprve zahajujeme u lehčích stadií úpravou zátěže (změna povolání), pokud to je možné,  či dlahováním v úlevové poloze, kdy nedochází k útlaku nervu. U těžších stadií je možné provést obstřik Guyomova kanálu kortikoidy,  což vede k ústupu otoku a zmenšení komprese nervu, čímž na dobu dočasnou ustupují obtíže.  Pokud obtíže neustupují, nebo se navrátí, je nutné operační řešení, kdy se při operaci uvolní nerv v místě útlaku. Po uvolnění mají pacienti většinou rychlou úlevu od bolesti, brnění (parestezie) ustupují postupně za několik týdnů i měsíců. Po operaci je třeba pečovat o jizvu a po odstranění stehů provádět tlakové masáže jizvy, aby se jizva rozvolnila.