na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Perilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze kostí a težkému poškození funkce ruky.

Akutní repozice

Okamžitě po zjištění diagnózy je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku, i pacientovi se uleví.  Důležitá je i dekomprese n. medianus, který bývá při úrazu utlačen.   Jde o akutní stav a každé otálení zhoršuje možnosti repozice i zvyšuje riziko poškození  struktur zápěstí. K tomu se dobře hodí trakční věž, používaná k artroskopii zápěstí. Postiženou paži pacienta, který je v celkové anestezii či pomocí anestezie lokální, zavěsíme do věže a postupně přidáváme závaží. Někdy je třeba 8 –10 kg, pokud je zápěstí oteklé. Distrakci kontrolujeme na RTG zesilovaži, který otočíme na horizontální směr paprsků. V tomto čase, je vhodné potlačit netrpělivost a několik minut vyčkat, neboť se repozice lépe provádí.  Při dostatečné distrakci reponujeme tlakem na kostí karpu a lunatum zápěstí do příznivého postaveni. Můžeme povolit trakci a sledujeme stabilitu na RTG zesilovači.  Přikládáme sádrovou fixace.

Definitivní ošetření perilunátníé luxace karpu

Definitivní ošetření perilunátních luxací karpu, by měli provádět lékaři se zkušeností s takovými poraněními. Pouhá repozice a fixace sádrovou dlahou nevede k obnovení kruhu karpálních kostí a navíc kapsulární vazy, které jsou přetrhány se často interponují mezi kosti a nemohou srůst, aby došlo k stabilizaci mezi jednotlivými řadami kostí karpu. Proto je nutné operační řešení. K tomu přistupujeme až po opadnutí otoku ze zápěstí. Nejprve palmárním přístupem po vypreparování n. mediamus a odsunutí šlach flexorů pronikáme k palmárním  kapsulárním vazům a uvolňujeme je z kloubní štěrbiny. Následně dorzálně Bergerovým přístupem pronikáme ke kostem proximální řady. Reponujeme lunatum, a protože je nestabilní fixujeme jej k radiu v anatomickém postavení jedním K drátem. K němu reponujeme skafoideum a fixujeme jej 2 K dráty (1,2 mm) přes skafolunátní (SL) kloub a skafokapitátníně jedním drátem (1,2-1,4 mm). Po stabilizaci radiální strany stejně reponujeme triquetrum a transfixujeme lunotriquetrální  (LTq) kloub 2 K dráty (1,2 mm). SL a LTq vaz se snažíme suturovat, a pokud jde o avulzi fixujeme ke kosti Mitek kotvičkou. Pokud je proximální řada stabilní můžeme odstranit K drát fixující lunatum k radiu. Provedeme výplach  suturu dorzální rány. Palmárně provedeme suturu kapsulárních vazů, která  po dobré repozici kostí karpu celkem snadná. Někdy při avulzi je nutné použít Mitek kotviček.  Zápěstí fixujeme 8 týdnů ve vysoké sádře nad loket bránící pronaci a supinaci předloktí. Po této době extrahujeme K dráty a počínáme s rehabilitací.

 

Obr. 1 Perilunátní luxace karpu
Obr. 1 Perilunátní luxace karpu

Obr. 2 Perilunátní luxace karpu
Obr. 2 Perilunátní luxace karpu

Obr. 3 Perilunátní luxace karpu, po ošetření
Obr. 3 Perilunátní luxace karpu, po ošetření

Obr. 4 Perilunátní luxace karpu, po ošetření
Obr. 4 Perilunátní luxace karpu, po ošetření