na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Diagnostika poškození lunotriquetrálního vazu je v aktním stadiuvelmi složitým problémem, neboť na stabilizaci tohoto kloubu se podílí nejen samotný LTq vaz, ale i dorzální kapsulární vazy. Klasická VISI deformita se projeví jen při poškození obou struktur. Pokud je poškozen jen LTq vaz, je nestabilita dynamická a na RTG snímcích není patrná.   

Možnost ošetření  je závislé na odstupu od úrazu. Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu,  je možná rekonstrukce přetržených vazů.  Pokud je poškození starší jsou vazy resorbovány a je nutné k jejich rekonstrukci požít šlachového štěpu.  K ošetření využíváme přístup přes pátý extenzorový kompartment, kde si ozřejmíme poškozený vaz. Lunatum a triquetrum si zreponujeme a transfxujeme dvěma K dráty (1,2 mm). Velmi často je vaz avulně odtržen z kosti, proto  reinzerci provádíme pomocí kotvičky Mitek. Jsou-li poškozeny dorzální  kapsulární vazy je třeba je suturovat, nebo reinzerovat na triquetrum odkud jsou většinou odtrženy. Po sutuře přikládáme sádrovou fixaci nad loket, aby umožňovala flexi-extenzi v lokti ale bránila pronačně supinačnímu pohybu.  Fixaci ponecháváme 8 týdnů a následně odstraňujeme K dráty a zahajujeme rehabilitaci.