na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

V současné době jsou preferovány před LTq artrodézou, která je zatížena větším procentem komplikací, stabilizační operace pomocí šlachových štěpů. My preferujeme  stabilizaci naší originální metodou,  kdy přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu. Z šlachy m. extensor carpi ulnaris (ECU) asi 3 cm proximálně od hlavičky ulny uvolňujeme  1/3 šlachy a aniž bychom poškodili šlachovou pochvu na hlavičce ulny, štěp protahujeme distálně do úrovně triquetrohammátního kloubu. Vrtákem 3,2 mm vrtáme na dorzální straně triquetra kanál, který začíná v distální třetině ulnární strany triguetra a ústí asi v polovině dorzální hrany triquetra v oblasti LTq kloubu, v místě úponu dorzální části LTq vazu. Frézou připravujeme ve střední části dorzální strany lunata asi 4 mm hluboký žlábek asi 6 mm dlouhý, do jehož radiální strany  zavrtáváme kotvičku Mitek se 2 stehy.  Štěp protahujeme kanálem v triquetru. Dotahujeme a  vkládáme do žlábku na lunatu a fixujeme stehy ke kotvičce. Zbytek šlachy reinzerujeme zpět ke šlaše ECU. Po sutuře dorzálních struktur a kůže přikládáme  vysokou sádrovou fixaci nad loket tak, aby byl možný flekčně extenční pohyb a neumožnila pohyb pronačně supinační, na dobu 4 týdnů a dále ponecháváme ještě krátkou sádrovou dlahu na další 2 týdny, kdy začínáme s rehabilitací.

 


celý článek Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální

 

Obr.1 kanál b triquetru
Obr.1 kanál b triquetru

Obr. 2. úrotežení štěpu z ECU kanálem
Obr. 2. úrotežení štěpu z ECU kanálem

Obr. 3. zavedení kotvičky Mitek
Obr. 3. zavedení kotvičky Mitek

Obr. 4. fixace štěpu do lunata
Obr. 4. fixace štěpu do lunata

Obr. 5. konečná stav po stabilizaci
Obr. 5. konečná stav po stabilizaci