na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Artroskopie zápěstí

Navigace na stránce

Artroskopie zápěstí

Artroskopie zápěstí

Co to vlastně je artroskopie?

Ti jazykově zběhlejší už možná mají trochu představu o co by se mohlo jednat. Přeložili si totiž, že první část slova - artro, má asi něco do činění s kloubem či klouby a druhá část slova - skopie, asi bude znamenat něco ve smyslu dívati se nebo prohlížeti. Artroskopie je tedy výkon, při kterém se lze dívat do nitra kloubu.

Artroskopie zápěstí je tedy konkrétní, v dnešní době už rutinně používaná, chirurgická metoda, při které se do zápěstního kloubu zavede drobná trubička s optickými vlákny - kamera (viz Obr.1) s jejíž pomocí se obraz z kloubu přenese na monitor televize. Výhodou této metody je, že se mohou přímým pohledem  prohlédnout nitrokloubní struktury, zda jsou v pořádku, nebo zda nejsou poškozeny.

Artroskopie zápěstí

Proč se artroskopie provádí?

Protože ne všechno je vidět na rentgenovém snímku. Artroskop nám dovoluje prohlédnout skoro celé zápěstí z několika drobných vpichů (viz Obr.2), které poškozují zápěstí daleko méně, než při použití tradičních metod. Také návrat k plné zátěži ruky a zápěstí po výkonu je podstatně kratší. Ovšem největší výhodou je přímá vizuální kontrola stavu zápěstí, hlavně případného poškození chrupavek a zápěstních vazů, které na rentgenovém snímku nelze často spolehlivě posoudit. Navíc optická soustava artroskopu umožňuje zvětšení kloubních struktur, což usnadňuje přesnější stanovení diagnózy.

Artroskopie je s výhodou používána všude tam, kde prostým klinickým vyšetřením nejsme schopni určit příčinu obtíží. Během artroskopického vyšetření se mohou odhalit různé typy poškození, která nejsou zjistitelná jinými metodami (rentgenové snímky, počítačová tomografie, magnetická rezonance), jako jsou poškození vazů, zlomeniny kostí, zánětlivé změny kloubní výstelky (synovitida) a změny na chrupavkách (artróza).

Tato poškození lze někdy i během artroskopie rovnou ošetřit, takže výkon původně diagnostický se stává výkonem léčebným. Ošetření těchto poškození lze provést z několika různých vstupů a to umožňuje dokonce lepší přehled, než při klasické otevřené operaci. Ne všechna poškození však lze ošetřit pomocí artroskopie. Pak je třeba tato onemocnění, po dohodě s operatérem, ošetřit jiným způsobem. 

Jak výkon probíhá?

Pacienta přijímáme většinou lačné ráno v den operace a domů je propouštíme tentýž den večer, nebo další den ráno po odeznění narkózy. Artroskopii provádíme v celkové anestezii (narkóze), nebo je možné umrtvení horní končetiny. Na operačním sále polohujeme horní končetinu viz obr. 3 a vpichem zavádíme artroskop. Dalšími vpichy zavádíme operační nástroje. Po prohlédnutí celého zápěstí provádíme operační zákroky, které je třeba. Na závěr operace zašijeme vpichy, přikládáme sterilní krytí a fixujeme elastickou bandáží nebo sádrovou fixací, dle provedeného výkonu.

Jaká jsou rizika výkonu?

Jako u každého výkonu může dojít k infekci operačních vstupů. Protože kožní kryt zápěstí se porušuje jen drobnými vpichy, jsou rizika artroskopie minimální.

Jaká má být správná pooperační péče?

Po výkonu je třeba nosit ruku ve zvýšené poloze, aby se zabránilo vzniku otoku a snížila se bolest. Po artroskopii zápěstí je obvykle potřeba zápěstí fixovat pomocí sádry nebo ortézou  na dobu, která je nezbytná k ústupu obtíží. Doba znehybnění je závislá na typu poškození a provedené operaci. 

 


Celý článek Artroskopie zápěstí