na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Rekonstrukce nestability karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky metodou dle Littler-Eatona

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Rekonstrukce nestability karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky metodou dle Littler-Eatona

Rekonstrukce nestability karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky metodou dle Littler-Eatona

Rekonstrukce nestability karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky metodou dle Littler-Eatona

Operace dle Littler-Eatona je indikována i pacientů či častěji pacientek s nestabilitou CMC kloubu palce. Jejich příčinou je buď poúrazový stav, kdy dojde k poškození vazů palce , nebo při vrozené hypermobilitě kloubů a po přetěžování se nestabilita rozvíjí.  Pro tento stav je „záludné“ , že pacienti dávají bolesti CMC kloubu palce a na RTG nejsou žádné známky poškození. Diagnóza se stanovuje z klinického vyšetření. Kontraindikací k operaci jsou artrotické změny na CMC kloubu.

 Z incize podél radiální strany metakarpu zakřivené ulnárně na distální zápěstí, si ozřejmíme šlachu flexoru carpi radialis (FCR) v oblasti hrbolu skafoidea. Identifikujeme si dále kožní větvičky n. radialis,  a. radialis a palmární větev n. medianus. Extraperiostálně uvolníme svaly tenaru od metakarpu a volární strany trapezia. V hloubce vidíme šlachovou pochvu ECR.  Je třeba si uvědomit, že tento kanál je oddělen od karpálního kanálu a probíhá v něm společně s FCR i šlacha FPL. Z pomocného nářezu na asi 6-8 cm proximálně od zápěstní rýhy  najdeme šlachu FCR a uvolním z ní asi 1/3. Pomocí „protahováků“  protáhneme podkožně šlachový štěp až k místu úponu na 2. Metakarpu (MC). Do baze 1. MC asi 1 cm distálně od kloubní štěrbiny vrtáme kanál 3,2 mm, kterým protahujeme šlachový štěp,  podvlékáme pod šlachu abductor pollicis brevis a  stehem ji fixujeme zpět ke šlaše FCR.  Na sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distálního článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci. Po sejmutí fixace následuje rehabilitace. Výhodou této operace je obnovení úchopu palce, kdy může pacient opět pevně uchopit předměty palce ruky. Z komplikací může být přechodná hypestezie v oblasti tenaru, která se většinou upraví.

 

Obr. 1. operační přístup
Obr. 1. operační přístup

Obr. 2. Uvolnění a provlékání šlachvého štěpu z FCR
Obr. 2. Uvolnění a provlékání šlachvého štěpu z FCR

Obr. 3. provlečení šlachového štěpu kanálem v bazi 1. MC
Obr. 3. provlečení šlachového štěpu kanálem v bazi 1. MC

Obr.4. Definitivní stav po plastice
Obr.4. Definitivní stav po plastice