na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Risartróza, artróza karpometakarálního (CMC) kloubu palce ruky

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Risartróza, artróza karpometakarálního (CMC) kloubu palce ruky

Risartróza, artróza karpometakarálního (CMC) kloubu palce ruky

Risartróza, artróza karpometakarálního (CMC) kloubu palce ruky

Risartróza je artrotické postižení CMC kloubu palce ruky, které nejčastěji postihuje ženy v pátém deceniu a později. První příznaky se však objevuji i u mladších pacientek a to nestabilitou s občasnými bolestmi. Příčinou je přetěžování CMC kloubu v terénu nestability ať při hypemobilitě (vrozená zvýšená volnost kloubů) nebo u poúrazové nestability. Příčina poúrazové nestability je stav po přetržení  vazů, které jsou často přehlédnuté a proto neléčené. Rozvoj artrózy také nastává po nedostatečně srovnaných  zlomeninách  v oblasti CMC kloubu. K artróze CMC kloubu dochází i u revmatických chorob, kde revmatické postižení působící na kloubní pouzdro a vazy, což vede k nestabilitě.

Příznaky

Příznaky jsou bolestivost v oblasti CMC kloubu, které se stupňuji v počínajících stadiích po zátěži. V pozdních stadiích jsou i klidové. Pro bolestivost je omezena síla stisku palce a omezen úchop. Pacientky si stěžují na bolesti při takových činnostech jako je otevírání dveří klíčem, uvolnění ruční brzdy v autě či držení hrnečku. Klasická věta je „ já v té ruce nic neudržím“.  V místě bolesti je patrný otok.

Rentgenologická stadia poškození CMC kloubu.

  1. stupeň: normální kloub s rozšířením kloubní štěrbiny (synovitida), může být     rozšířená kloubní štěrbina a naznačena subluxace
  2. stupeň: zúžení kloubní štěrbiny a nerovnostmi a osteofyty do 2 mm
  3. stupeň: zúžení kloubní štěrbiny a nerovnostmi a osteofyty nad 2 mm
  4. stupeň: artróza CMC kloubu + artróza skafotrapezotrapezoidního kloubu

Léčení

Konzervativní terapie

Léčení postižení CMC kloubu můžeme rozdělit do terapie konzervativní a operační. Konzervativní terapie začíná úpravou režimových opatření, kdy snižujeme zátěž na CMC kloub, pokud je to možné. Ortéza, která stabilizuje palec sice v některých případech může pomoci, ale většinou výrazně omezuje pohyb palce. U časných stadií risartrozy má dobrý efekt podání nesteroidních antirevmatik jak lokálně tak celkově. Mohou se podávat i kortikoidy celkově či analgetika. Velmi dobrý efekt má podávání chondroprotektiv celkově. Z rehabilitační léčby se používá elektroléčba. Použití vířivky nedoporučuji, vzhledem k častým komplikacím algoneurodystrofií. Pokud tato terapie je bez efektu dobrý efekt má aplikace krystalických kortikoidů intraartikulárně. 

Operační terapie

Operační terapie je závislá na stupni poškození kloubu. V současné době by k řešení neměla být indikována až těžká stadia  risartrózy, neboť zabránění rozvoji artrózy do těžkých stadií by mělo být cílem naší terapie. Operační postup závisí na stupni poškození a jistě na věku pacienta. Artroskopické metody mohou v časných stadiích pro pacienta nezatěžujícím výkonem vyřešit problém nebo alespoň oddálit následky. K ošetření risartrózy bylo navrženo několik operačních metod.  Zmínili bychom  zde rekonstrukci vazů, interpoziční artroplastiku s resekcí části či celého trapezia, osteotomie baze prvního metakarpu, alloplastiky CMC kloubu (umělé klouby) nebo jeho části a své místo mají i atrodézy CMC kloubu (srůst kloubu). V posledních letech nacházejí své místo i metody artroskopické.