na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Poškození vazů zápěstí

Navigace na stránce

Poškození vazů zápěstí

Poškození vazů zápěstí

Podobným mechanismem jako u zlomenin dolního konce kosti vřetení a loketní (distálního radia a  ulny) dochází  u mladších jedinců s pevnou kostí  k poškození vazů zápěstí. Na rozdíl od vazů jiných kloubů je zápěstí složité tím, že kosti zápěstí jsou uspořádány do dvou řad a tvoří s distálním radiem a ulnou radiokarpální kloub a obě řady mezi sebou pak další kloub tzv. mediokarpální. Stabilitu mezi distálním předloktím a jednotlivými řadami zápěstí zajišťují kapsulární vazy. Mezi kostmi v jednotlivých řadách jsou drobné (interosseální) vazy, které udržují stabilitu uvnitř jednotlivých řad. Nejčastěji poškozeným vazem je skafolunátní (SL) interosseální vaz. Poškození tohoto vazu, donedávna opomíjené, vede ke vzniku nestability v poškozené části a k rychlému rozvoji artrotických změn typu SLAC (scapholunate advaced collapse), které vedou k  omezení pohybů v zápěstí a výrazné bolestivosti, lékařsky těžko řešitelné. V současné době se setkáváme opakovaně s nálezem přetržených vazů zápěstí, a to jak čerstvých tak starých, u brankářů kopané, kteří opakovaně padají na zápěstí a drobných podvrtnutí si vůbec nevšímají. 

Příznaky:

bolestivost zápěstí, otok,  krevní výron  v místě poškození vazů, který může rychle narůstat, ale velmi rychle se ztrácí. Může být pocit přeskakování při pohybu, který po odeznění akutního stavu nemusí být omezen, ale dostaví se až při rozvoji artrózy.

Léčení:

lékařské vyšetření se standardními rentgenovými snímky většinou nevede k odhalení poškození vazu ze dvou důvodů. Zaprvé se na poškození nemyslí a po vyloučení poškození kosti je vyšetřování ukončeno, a zadruhé nemusí být na snímcích patrné. Poškození vazů ať kapsulární či introsseálních je těžko zjistitelné i za pomoci magnetické rezonance. Suverénní metodou je artroskopie zápěstí. Při zjištění úplné ruptury vazů je na místě operační řešení s následnou fixací až na 8 týdnů. Při distenzi vazů taping nebo fixace ortézou, či u nejlehčích elastickým obinadlem. Přetrvávají-li obtíže se zápěstím i přes negativní nález na rentgenu, je třeba provést vždy artroskopii!!!