na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Karpektomie proximální karpální řady (proximální kapektomie, proximal row carpectomy)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Karpektomie proximální karpální řady (proximální kapektomie, proximal row carpectomy)

Karpektomie proximální karpální řady (proximální kapektomie, proximal row carpectomy)

Karpektomie proximální karpální řady (proximální kapektomie, proximal row carpectomy)

Proximální karpektomie je indikována u těžkých degenerativních poškození karpu po zlomeninách skafoidea (pakloubu skafoidea),  skafolunátních nestabilitách případně při nekróze lunata při m. Kienbock.  Podmínkou k provedení proximální karpektomie je zachování chrupavky ve fossa lunati (místo kde, lunatum artikuluje s distálním radiem- kosti vřetení), alespoň částečně zachování chrupavky na hlavičce kapitata a zachování  lig. radioscafocapitatum,  které patří mezi palmární kapsulární vazy stabilizujících distální řadu. Z těchto důvodů je vhodné před proximální karpektomií artroskopii zápěstí k ověření stavu.

RTG po proximální karpektomii
RTG po proximální karpektomii

Kožní přístup se vede na hřbetní straně zápěstí od baze 3. metakarpu proximálně asi 3 cm kraniálně od Listerova  hrbolu přes 4. extenzorový kompartment. Přístup před kloubní pouzdro je dle zkušeností operatéra. My preferujeme opět Bergerův přístup, neboť vzniklý cíp je v případě artrotických změn na hlavičce kapitata možní všít do vzniklého prostoru.  Po ozřejmění dorzálních struktur se zavrtá Schanzův šroub do lunata a postupně z radiální strany se malou čepelkou skalpelu uvolňuje tak, aby byly šetřeny vazy,  které  stabilizuji distální karpální řadu. Po exstirpaci lunata obdobně se postupuje při odstranění  skafoidea a triquetra. Pokud je artróza na hlavičce kapitata či ve fossa lunati všíváme  po centraci hlavičky kapitata do fossa lunati cíp dorzální části kloubního pouzdra do kloubu. V tomto případě je nutné rozšířit operační přístup kraniálně a  doplnit ještě selektivní denervací karpu přerušením n. interosseus dorsalis a palmaris v proximální části rány cca 5 cm proximálně od kloubní plochy radiokarpálního kloubu. Postupně  se přešívá dorzální část kloubního pouzdra tak, aby se centrovala hlavička kapitata do oblasti fossa lunata, kde se vytvoří nové „ centrum“ pohybů v karpu. Po založení redonova drénu se provede sutura rány a přikládá se krátká sádrová fixace na 3-4 týdny a dle tolerance pacient začáná s rozcvičováním. Tato metoda omezuje pohyb v zápěstí asi na 60 % původního rozsahu ( před poškozením zápěstí), ale je nutno uvést, že pacienti vzhledem k artrotickým změnám karpu mají před operací pohyb výrazně omezen. U pacientů, kde se po operaci předpokládá těžká manuální práci muže být pocit jisté nestability v zápěstí, proto je po dohodě s pacientem nutno zvažovat zda provést proximální karpektomii ( zachování částečného pohybu), nebo uvažovat o artrodéze zápěstí, která odstraní bolest ale zároveň i pohyb. Po operaci mohou mít pacient omezenou svalovou sílu při sevření pěsti, což je způsobeno relativním prodloužením šlach flexorů, ale tento stav se během několika měsíců zlepší.