na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Ošetření poškozeného skafolunátního vazu zápěstí závisí  na odstupu od úrazu, neboť dochází v krátké době k resorpci poškozeného vazu, který následně není možné rekonstruovat a je třeba k řešení vzniklé nestability použít jiné metody. Viz ošetření chronické skafolunátní  nestability zápěstí.

 Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu,  je indikována u  poškození typu I. (SL úhlel do 47°a SL distance 2 mm) a II. (SL úhlel do 55°a SL distance 3 mm) podle Geisslera repozice  skafoidea a lunata a transfixace K dráty 1,2 mm (jeden až dva skafolunátně a další skafokapitátně). Repozice se může provádět pod RTG kontrolou zavřeně, kdy lunatum, které je v skloněno dorzálně převedeme do správného postavení flexi zápěstí a fixujeme K drátem, který zavádíme přes distální radius do lunata.

Následně převedeme zápěstí do dorzálně flexe (extenze), čímž reponujeme flektovaný skafoid a ten transfixujeme K dráty skafokapiátně a skafolunátně. Následně odstraníme K drát zavedený z distálního radia a stabilizující lunatum.   Přikládáme sádrovu fixaci na dobu 7-8 týdnů, kdy se odstraňuji K dráty a začíná se s řízenou rehabilitaci.  Po poškození SL vazu typu Gleissler III. (SL úhlel do 70°, SL distance 4 mm) či IV. (SL úhel 90°a SL distance 6 mm) je indikována revize SL kloubu. Z dorzální strany  Bergerovým přístupem,  se provádí repozice skafoidea a lunata pomocí K drátů jako joystiků.

Po repozici transfixujeme SL interval dvěma K dráty (1,2-1,4 mm) a jedním K drátem zavedeným skafokapitátně stabilizujeme skafoid v extenzi. Po repozici reinzerujeme SL vaz, který je nejčastěji avulzně odtržen z lunata či skafoidea,  pomocí Mitek kotvičky do kosti.  Po zašití přikládáme sádrovou dlahu s fixací palce na dobu 8 týdnů, kdy odstraňujeme K dráty a zahajujeme rehabilitaci. 

 


celý článek Terapie akutního poranění skafolunátního vazu

 

Obr.1. Odtržený skafolunátní vaz z
Obr.1. Odtržený skafolunátní vaz z

Obr. 2. repozice skafoide a lunata K dráty
Obr. 2. repozice skafoide a lunata K dráty

Obr. 3. zavrtání kotvičky Mitek
Obr. 3. zavrtání kotvičky Mitek

Obr. 4. reinzerve skafolunátního vazu
Obr. 4. reinzerve skafolunátního vazu

Obr. 5 RTG po operační AP
Obr. 5 RTG po operační AP

Obr. 6. RTG po operační AP
Obr. 6. RTG po operační AP