na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Artrodéza(zpevnění) karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Artrodéza(zpevnění) karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky

Artrodéza(zpevnění) karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky

Artrodéza(zpevnění) karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky

Artrodéza CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub),  nebo po zlomeninách báze prvního metakarpu (Bennetova zlomenina).  Nesmí se provést u pacientů, kde je poškozen i skafotrapezotrapezoidní kloub, neboť při znehybnění CMC kloubu palce se pohyb přenáší na tento kloub a bolesti přetrvávají. Tento výkon se provádí u mladších lidí, nebo i pacientů, kteří preferují pevný úchop, před jemnou mechanikou palce.  

Obr. 1. artrodéza pomocí šroubu a K drátu
Obr. 1. artrodéza pomocí šroubu a K drátu

Z dorzoradiálního přístupu mezi  šlachami krátkého a dlouhého extenzoru (natahovače palce) pronikáme ke kloubnímu pouzdru. Při preparaci šetříme kožní větev nervus radialis a průběh arteria radialis. Po otevření kloubního pouzdra  pilou s jemným listem provádíme resekci (seříznutí) kloubních ploch na bázi prvního metakarpu a distální části trapezia. Nutná je resekce osteofytů (kloubních nárůstků). Fixaci palce v příznivém postavení (umožňující úchop)  můžeme provést Kirschnerovými dráty, šrouby , ale nejlepší výsledky máme s fixací  cerkláží. Je dobré postavení  drátů kontrolovat pomocí RTG, by nezasahovaly do okolních  kloubů. Na sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distílnho článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci.  Pokud dráty dělají pacientovi po zhojení obtíže,  je třeba je odstranit,  jinak je můžeme ponechat.  Z komplikací méže být přechodná snížená citlivost hřbetní strany palce, kdy je kožní větev nervus radialis „přitažena“ do jizvy. Tento stav se většinou postupně upraví.  Někdy může dojít k tomu, že i po precizně provedené operaci nedojde k srůstu mezi kostmi a vytváří se tzv. pakloub. Ten je většinou třeba reoperovat.

Související články: risartróza