na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Radioskafolunátní artrodéza

Navigace na stránce

Radioskafolunátní artrodéza

Radioskafolunátní artrodéza

Radioskafolunátní artrodéza, je metoda, která má své uplatnění u stavů po patně zhojených zlomeninách distálního radia, kdy je porušena kongruence kloubních ploch distálního radia, které jsou nerekonstruovatelné, nebo došlo k rozvoji artrózy. Podmínkou provedení radioskafolunátní artrodézy je nepoškozený mediokarpální kloub, kdy není poškozen skafolunátní vaz, nebo se dá rekonstruovat. Pro správnou funkci mediokarpálního kloubu je nudná kongruence proximální řady v právě v tomto kloubu a nepoškozenost hlavičky kapitata.

Provádíme ji buď z dorzálního přístupu přes čtvrtý extenzorový kompertment, kdy sneseme malými Lierovými klešti chrupavku z distálního radia, skafoidea a lunata. Lunatum a skafoideum je třeba fixovat k radiu K dráty tak, aby byla zachována kongruence v mediokarpálním kloubu. Postavení můžeme zajistit dlahou nebo paměťovými skobkami. Prostor mezi kostmi vyplníme kostními štěpy z lopaty kosti kyčelní. Následně je třeba opatrně resekovat distální třetinu skafoidea, aby se uvolnil pohyb v mediokarpálním kloubu. Obdobně je možné provést artrtodézu z předního přístupu, zvláště, pokud je třeba odstranit dlahu z distálního radia. Po zašití přikládáme dlahu na předloktí do zahojení artrodézy minimálně na 6-8 týdnů, kdy následuje řízená rehabilitace. 

Možnou komplikací tohoto výkonu je, že nedojde ke zhojení artrodézy a je třeba  operovat znovu.  Po zhojení zůstává pacientovi asi 60 procent původního rozsahu pohybů, které by měly být nebolestivé.