na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba

Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba

Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba, palmární fibromatóza, benigní palmární fibromatóza

je benigní  postižení ruky, při kterém dochází k zbytnění a svraštění vaziva ve dlani (palmární aponeurózy), kdy  vznikají  vazivových "uzlů" (zatvrdlin) ve dlani, či pruhů , které přecházejí na prsty a způsobují kontraktury prstů až do drápovitého postavení. Příčina postižení není známá. Vyskytuje se častěji u mužů zvláště u kuřáků, diabetiků (cukrovkářů),  alkoholiků, či  těžce manuálně pracujících. Je prokázána rodinná zátěž. U těchto pacientů dochází ke změně kolagenu typu I., kterým je palmární fascie tvořena, na typ III., který se kontrahuje.

Příznaky

Pacient většinou přichází pro "zatvrdliny" v oblasti dlaně, které jsou nepříjemné při úchopu předmětů. Často dochází k tvorbě pruhů z dlaně na prsty, které v těžších stadiích brání narovnání prstu. Posud pacient nevyhledá ošetření, dochází k výrazné kontraktuře prstů , nejčastěji  4. nebo 5. prstu, kdy dojde k jeho výraznému ohnutí a ztuhnutí kloubu v ohnutí.   Pruhy mohou být i na další prsty včetně palce.

Terapie

Konzervativní (bez operační ) léčba je jen omezená a spočívá v dlahování prstů, čímž bráníme vzniku kontraktur.  V současné době přichází na český trh nová terapie pomocí klostridiové kolagenózy, což je injekce enzymu do kontrahovaného pruhu, který je působením enzymu rozrušen a pak je možné kontrahovaný prst druhá den natáhnout.

K operační terapii jsou indikováni pacienti, u kterých již nejde pro konstruovaný pruh prst natáhnout. Pokud není kontraktura není doporučeno operovat, neboť po odstranění zbytnělého pruhu může dojít k aktivaci nemoci na další prsty a dochází k recidivě kontraktury.

Další metodou již poněkud invazivnější, je tzv.  fasciotomie, kdy se pomocí  jehly přeruší pruh fascie kontrahující prst.  V případě, je kontraktura výrazná , provádí se odstranění uzlů či pruhů klasickou otevřenou operací,  kdy je někdy třeba provést i  uvolnění kontraktur kloubů. Jsou-li kontraktury velké často chybí kůže k přikrytí vzniklého defektu je třeba přikrýt jej kůží z jiné lokalizace.  Často je také třeba  prsty , kde bylo třeba výrazného natažení fixovat dlahou. Po operaci je vždy nutné nosit ruku ve zvýšené poloze (nad úrovní srdce) aby nedocházelo k rozvoji otoku a zhoršení  hojení. Operace Dupuytrenovy kontraktury bývá komplikována poruchou hojení kůže, zvláště u těžkých kontraktur. Rizikovou skupinou jsou i diabetici a zvláště kuřáci.

 


Celý článek Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba