na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na ruce   /   Hemiartroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky (metoda dle Menoneho)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na ruce Hemiartroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky (metoda dle Menoneho)

Hemiartroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky (metoda dle Menoneho)

Hemiartroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky (metoda dle Menoneho)

Hemiartroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), a není subluxace (posun) v CMC kloubu. Tento výkon provádíme u mladších pacientů, kteří preferují  větší rozsah pohybů v CMC kloubu.

Stav po resekci dist. části trapezia a vložení smotku šlachy
Stav po resekci dist. části trapezia a vložení smotku šlachy

Na úvod operace si ze dvou drobných incizí  na distálním předloktí odebíráme šlachu m. palmaris. V případě aplazie tohoto svalu  (není vyvinut)  můžeme odebrat šlachový štěp ze šlachy flexor carpi radialis (FCR) (asi 1/3 šlachy). Z dorzoradiálního přístupu mezi  šlachami krátkého a dlouhého extenzoru (natahovače palce) pronikáme ke kloubnímu pouzdru které otevíráme tzv. Mercedes přístupem. Při preparaci šetříme kožní větev nervus radialis a průběh arteria radialis. Po otevření kloubního pouzdra  pilou s jemným listem provádíme resekci (seříznutí) asi 3 mm distální části trapezia. Nutná je resekce osteofytů (kloubních nárůstků) ke druhému metakarpu. Do vzniklé dutiny vkládáme šlachový smotek ze šlachy musculus palmaris.  Postavení palce můžeme zajistit jedním Kirschnerovám drátem. Po plastice kloubního pouzdra ještě ke stabilizaci provádíme tenodézu šlachy abduktoru palce (přešití).  Na sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distálního článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci. Pokud je postavení zajištěno drátem, odstraňujme jej po 6 týdnech a začínáme s rehabilitací. Výhodu operace dle Menoneho vidíme v tom, že umožňuje v případě neuspokojivého výsledku konverzi na artrodézu nebo operaci dle Burton- Pellegrini.  .  Z komplikací méže být přechodná snížená citlivost hřbetní strany palce, kdy je kožní větev nervus radialis „přitažena“ do jizvy. Tento stav se většinou postupně upraví. 

Obr. 1. schéma operace dle Menoneho
Obr. 1. schéma operace dle Menoneho

Související články: risartróza